Schoolbestuur

De inrichtende macht van een basisschool noemen we een ‘schoolbestuur’. De inrichtende macht is verantwoordelijk voor één of meerdere scholen. Je kan ze vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf.

De leden van de inrichtende macht zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait. Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het Departement Onderwijs.

Voorzitter:      Dhr. Paul Jonckheere

Secretaris:     Dhr. Fernand Calleeuw

Leden:         
Dhr. Stan Beernaert
Mevr. Veronique Deknudt
Dhr. Marc Boone
Mevr. Mieke Bossuyt
Dhr. Carlos De Rock
Dhr. Johan Hillewaert
E.H. Hugo Pieters
Mevr. Marie-Hélène Sabbe
Dhr. Werner Soete
Dhr. Wilfried Verniest

Leden algemene vergadering:         Mevr. Sabien Coussement
                                                           Dhr. Luc Goutry
                                                           Mevr. Mia Van Maele
                                                           E.H. Jozef Quaghebeur