Leerkrachten kleuter

  • Charlotte De Craecker - Zonneklas (peuter)
  • Siska Mortier - rode klas (1ste kleuter)
  • Isabelle Van Acker - oranje klas (1ste kleuter) - interimaris Christine Dupont
  • Veronique Thiel - roze klas (2de kleuter)
  • Martine Vanhaelewijn – gele klas (2de kleuter)
  • Amber Vanhulle - groene kals (3de kleuter)
  • Justine Balanck - blauwe klas (3de kleuter)
  • Inge Depoortere - gymjuf en ambulante leerkracht
  • Christine Peiren -  ambulante leerkracht & zorgleerkracht
  • Marie Neyt - kinderverzorgster